top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLove Ladder

De verschillende gezichten van de liefde



Liefde is zoiets allesomvattends dat het moeilijk te definiëren valt. Het is veelkleurig en veelzijdig. Het heeft geen afgebakende betekenis, waardoor iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven. Om de verschillende aspecten van liefde beter te begrijpen, zullen we te rade moeten gaan bij de oude Grieken. Zij kenden maar liefst 8 verschillende vormen van liefde, elk met hun eigen betekenis: 1) Philautia verwijst naar eigenliefde. Het is de liefde die maakt dat je jezelf accepteert met al je imperfecties. Philautia zorgt ervoor dat je grenzen hebt, voor jezelf op kunt komen en geluk nastreeft in je leven. 2) Ludus is de flirterige en plagerige liefde die ontstaat vanuit speelsheid. Het is spontaan, ontspannen en luchtig. Deze liefdesvorm wordt vaak uitgedrukt door lachen, dansen en plezier maken. 3) Philia verwijst naar een vriendschappelijke liefdesvorm. Het is de innige band tussen twee maatjes die dezelfde normen en waarden delen en daardoor een diepe connectie met elkaar kunnen creëren. 4) Eros staat voor de seksuele, gepassioneerde en hartstochtelijke liefde. Het is een oerkracht die ontstaat wanneer twee geliefden heftig naar elkaar verlangen. 5) Mania betekent letterlijk ‘waanzin’ of ‘ziekelijke neiging’. Dit gaat over obsessieve en afhankelijke liefde. Mania uit zich in jaloezie en bezitsdrang. 6) Agape wordt ook wel de hoogste vorm van liefde genoemd. Het betreft namelijk onvoorwaardelijke liefde. Agape staat voor vergeving, altruïsme en ongedwongenheid.


7) Pragma herken je van het woord pragmatisme. Het is een volwassen vorm van liefde die uitgaat van het principe ‘geven en nemen’, compromissen sluiten en de ander met geduld behandelen. Pragma staat aan de basis van langdurige liefdesrelaties. 8) Storge tot slot gaat over familiaire liefde. Het is gebaseerd op natuurlijke gevoelens, loyaliteit en vanzelfsprekendheid. Je ziet deze liefdesvorm bijvoorbeeld terugkomen tussen ouder en kind. Nu is natuurlijk de hamvraag: Ben jij er bewust van dat liefde zoveel verschillende gezichten heeft? En welke liefdesvormen zet jij wel en niet in tijdens het datingproces en waarom? Elk mens heeft namelijk zijn eigen liefdesuitingen, die soms contextgevoelig zijn of door de tijd heen kunnen veranderen. Ze komen voort uit hormonale processen, je omgeving, karakter en levensfases. Misschien ben jij tijdens het daten vooral gefocust op Ludus en Eros, omdat je graag spanning ervaart en je remmingen wilt loslaten. Of je bent vooral gericht op Philia en Pragma, omdat je een loyaal karakter hebt en zoekt naar vormen van stabiliteit in je leven. De valkuil voor de meeste singles echter is dat ze niet genoeg variëren. Vergelijk dit met een danser die zich voorbereidt voor een dansvoorstelling. Wanneer hij maar 1 of 2 verschillende pasjes zou oefenen, dan wordt het lastig om een complete dansshow te verzorgen en zijn publiek in extase te brengen. Met daten is het net zo. Als jij en je date bijvoorbeeld heftige en gepassioneerde gevoelens van seksuele aantrekkingskracht bij elkaar opwekken, lijkt dit een mooie start van een liefdesrelatie te kunnen worden. Wanneer je echter alleen maar opgaat in deze lustgevoelens, dan verlies je het relatieperspectief. Jij en die ander worden scharrels van elkaar, terwijl er misschien wel een duurzame liefdesband in had gezeten. Aan de andere kant echter, wanneer jij een mooie vriendschappelijke connectie met de ander opbouwt, maar daarbij niet voldoende flirtgedrag laat zien, dan blokkeer je ook het opbloeien van de romantische liefdesrelatie. Dit terwijl jij en jouw date een hele goede match met elkaar zouden kunnen zijn. Als je dus afwisselt tussen Ludus, Philia, Eros en Pragma bijvoorbeeld, dan maak je de juiste energieën bij de ander los die nodig zijn voor een duurzame liefdesrelatie. Hoe dagen deze 8 vormen van liefde ons uit tijdens het datingproces? Zonder Philautia wordt het erg lastig om op de lange termijn een gezonde en gelijkwaardige liefdesrelaties te kunnen onderhouden. Dus investeer eerst in jezelf voordat je überhaupt gaat daten! Dit kan je doen door boeken te lezen over persoonlijke groei, met een coach/psycholoog te praten of door verschillende vormen van meditatie te oefenen (yoga, mindfulness etc.). Ludus daagt ons uit om in het ‘hier en nu’ te komen. Naarmate wij mensen ouder worden, verliezen wij veel van onze spontane, speelse energie, omdat we meer in ons hoofd gaan zitten. Zonde! Spelende kinderen zijn altijd in het ‘hier en nu’. Tijdens een date is het cruciaal om met je aandacht aanwezig te zijn in het moment. In het hier en nu ontstaat namelijk spanning, plezier en verbinding. Probeer dagelijks te mediteren. Dit helpt je om meer in je lijf te komen, waardoor Ludus ook vanzelf meer van je gezicht gaat afstralen tijdens het daten. We kunnen met heel veel mensen plezier maken, maar niet met iedereen kun je vriendschap voor de lange termijn opbouwen. Door Philia ga je tijdens het daten meer op zoek naar diepgang en affectie. In diepgaande gesprekken bijvoorbeeld leer je meer van elkaars persoonlijkheid, kernwaarden en levensvisie, waardoor je ontdekt of je een oprechte en vertrouwelijke band met die ander kunt opbouwen. Eros voedt de paringsdans. Zonder Eros kunnen er geen verliefde en seksuele gevoelens ontstaan tijdens het daten. Eros manifesteert zich in flirten. Dit is een spel tussen twee mensen die alle kanten op kan gaan: van een onschuldige glimlach tot een heftige vrijpartij. De spelregels krijgen telkens opnieuw vorm tijdens een interactie. Flirten wordt met name uitgedrukt door lichaamstaal. De kunst van het flirten is dus door minder verbale taal te gebruiken, maar meer non-verbale (lichaamstaal) in te zetten, waardoor hartstochtelijke verlangens naar elkaar kunnen worden opgewekt. Door Mania leren we om aan zelfreflectie te doen. Tijdens het datingproces kunnen onzekere gedachtes en gevoelens zich meester van je maken. Je kunt hierdoor ‘ongezonde’ neigingen krijgen zoals claimen, obsessief gedrag en jaloezie. Wanneer je deze gevoelens uit, zal de ander waarschijnlijk meer afstand van je gaan nemen, want van nature willen we vrij zijn en niet gemanipuleerd worden. Wees je dus bewust dat deze neigingen kunnen ontstaan tijdens de datingfase. Onderzoek ze in jezelf in plaats van ze te uiten naar de ander. Op die manier word je steeds bewuster van jezelf en projecteer je niets op de ander. Agape daagt ons uit om meer vanuit ons hart te leven. Tijdens een datingfase kun je soms teleurgesteld, verward of boos zijn om het gedrag van die ander. In plaats van meteen afstand te nemen, kun je ook meer empathisch reageren en met die ander in gesprek gaan. De meeste mensen handelen niet bewust vanuit slechte intenties, maar veel meer uit angst en pijn. Agape helpt je om door het gedrag van andere mensen heen te prikken en ze meer met compassie te benaderen. Zonder Pragma ontstaat er geen commitment voor de liefdesrelatie. Hoewel liefde in de basis ontstaat vanuit verlangen en aantrekkingskracht, heeft het ook wilskracht en geduld nodig om een duurzame vorm te krijgen. Wanneer je een relatie krijgt of gaat samenwonen met elkaar, en zeker wanneer je kinderen krijgt, zal Pragma automatisch om de hoek kijken. Je gaat onderling afspraken maken en compromissen sluiten om het alledaagse leven voor beiden zo constructief mogelijk vorm te geven. Storge, tot slot, helpt ons te kijken naar de lange termijn. In de paringsdans gaat het niet alleen over seks, maar juist ook over het onderhouden van het nageslacht. Door Storge kijken we tijdens de datingfase met een kritisch oog naar elkaar om te ontdekken of diegene in potentie de eigenschappen in zich heeft om een goede vader of moeder te zijn. Wanneer die ander bijvoorbeeld in staat is om zijn eigen belangen of te offeren voor het gezinsbelang, kun je vertrouwen voelen om samen toekomstige kinderen op te voeden. Hopelijk heb je nu wat meer inzicht gekregen in de verschillende uitingsvormen van liefde en ben je geïnspireerd geraakt om naar je eigen date-ervaringen te kijken. Welke vormen heb je al geïntegreerd in je datingproces? En welke liefdesvormen dagen jou momenteel uit om meer aandacht te geven?

1.574 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page